27
Οκτ
– Άφιξη Ομάδων
– Τεχνικό Meeting
28
Οκτ
– Φάση Ομίλων
29
Οκτ
– Φάση Ομίλων
– Τελική Φάση
30
Οκτ
– Τελική Φάση
– Τελετή Λήξης
31
Οκτ
– Αναχώρηση Ομάδων