22
Μαρ
– Άφιξη Ομάδων
– Τεχνικό Meeting
23
Μαρ
– Φάση Ομίλων
24
Μαρ
– Φάση Ομίλων
– Τελική Φάση
25
Μαρ
– Τελική Φάση
– Τελετή Λήξης
26
Μαρ
– Αναχώρηση Ομάδων