25
Αυγ
– Άφιξη Ομάδων
– Τεχνικό Meeting
26
Αυγ
– Φάση Ομίλων
27
Αυγ
– Φάση Ομίλων
28
Αυγ
– Τελική Φάση
29
Αυγ
– Τελική Φάση
– Τελετή Λήξης
30
Αυγ
– Αναχώρηση Ομάδων