Αγόρια Κ-16

Αγόρια γεννημένα το 2007 κι έπειτα.


Αγόρια Κ-14

Αγόρια γεννημένα το 2009 κι έπειτα.


Κορίτσια Κ-17

Κορίτσια γεννημένα το 2006 κι έπειτα.