25
Μαϊου
– Άφιξη Ομάδων
– Τεχνικό Meeting
26
Μαϊου
– Φάση Ομίλων
27
Μαϊου
– Φάση Ομίλων
– Τελική Φάση
28
Μαϊου
– Τελική Φάση
– Τελετή Λήξης
29
Μαϊου
– Αναχώρηση Ομάδων