1
Σεπ
– Άφιξη Ομάδων
– Τεχνικό Meeting
2
Σεπ
– Φάση Ομίλων
3
Σεπ
– Φάση Ομίλων
4
Σεπ
– Τελική Φάση
5
Σεπ
– Τελική Φάση
– Τελετή Λήξης
6
Σεπ
– Αναχώρηση Ομάδων