Πρόσκληση

Η συμμετοχή των ομάδων στο Elite Neon Cup γίνεται μέσω ειδικής πρόσκλησης.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την παρακάτω φόρμα εγγραφής για να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας στο να συμμετάσχετε στο Elite Neon Cup.


Φόρμα Εγγραφής